Praktyki studenckie

PRAKTYKI STUDENCKIE

W

INSTYTUCIE BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU:

KROKI POSTĘPOWANIA

 

 1. Należy najpierw zapoznać się z Regulaminem praktyk studenckich na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Wybrawszy firmę, organizację lub instytucję, w której można odbyć praktyki
  w porozumieniu z koordynatorem ds. praktyk w IBiDW oraz osoby odpowiedzialnej za praktyki z ramienia wybranej instytucji, należy zgłosić się do koordynatora w IBiDW
  z wypełnionym formularzem Skierowanie na praktyki w dwóch identycznych egzemplarzach. W jego części „Metody organizacji” winno się uwzględnić rzeczowy plan praktyk.
 3. Istnieje możliwość odbycia praktyk w instytucji, która nie jest uwzględniona w spisie. W tej kwestii należy skonsultować się z koordynatorem ds. praktyk w IBiDW.
 4. Przed rozpoczęciem praktyk należy odebrać z sekretariatu IBiDW dziennik praktyk opatrzony pieczątką Instytutu.
 5. W trakcie trwania praktyk należy uzupełniać dziennik praktyk ze szczególnym uwzględnieniem wykonywanych prac.
 6. Każda karta tygodniowa w dzienniku praktyk z wpisem musi być podpisana przez osobę odpowiedzialną za praktyki z ramienia instytucji, w której student odbywa praktyki.
 7. Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć do koordynatora ds. praktyk w IBiDW dziennik praktyk ze skierowaniem celem rozliczenia oraz zapisać się na kurs pt.: Praktyki studenckie
  w systemie.
 8. Podstawę rozliczenia stanowi dziennik praktyk oraz skierowanie, prawidłowo wypełnione
  i podpisane.
 9. Studenci studiów licencjackich są zobligowani do odbycia praktyk studenckich w liczbie
  60 godzin dydaktycznych w przeciągu trzech lat trwania ich studiów, gdyż tak stanowi regulamin studiów.
 10. Brak rozliczenia z kursu Praktyki studenckie, czyli brak wpisanego zaliczenia w systemie USOSweb z tego kursu, jest równoznaczny z niedopuszczeniem do obrony pracy licencjackiej.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. Jak należy rozumieć wymiar praktyk: 60 godzin dydaktycznych?

60 godzin dydaktycznych to jest 45 godzin zegarowych.

 

 1. Czy można podzielić 60 godzin na kilka miejsc odbywania praktyk?

Nie ma przeciwwskazań, lecz całe praktyki nie mogą trwać krócej niż trzy tygodnie od daty ich rozpoczęcia.

 

 1. Co to znaczy, że praktyki mają trwać nie krócej niż trzy tygodnie?

Rozpoczynając praktyki, przykładowo, 1 lutego, nie można zakończyć ich wcześniej jak
21 lutego.

 

 1. Czy można odbyć praktyki w miejscu niezwiązanym z kulturą, na przykład w firmie outsourcingowej albo w jednostce wojskowej?

Nie ma przeciwwskazań, lecz praktyki studenckie muszą być zgodne z profilem absolwenta. Można w takim wypadku zorganizować np. wykłady na temat kultury pracy w Azji, jeżeli jest to firma outsourcingowa. Samo przygotowanie wykładów liczy się godzinowo do praktyk, jak i prelekcje. W jednostce wojskowej można poprowadzić cykl wykładów na temat Bliskiego Wschodu, kultury w miejscach konfliktów, czy geografii tych rejonów. Wszystko za zgodą przełożonych osób odpowiedzialnych za praktyki w danej instytucji oraz koordynatora praktyk w IBiDW.  

 

 1. Na którym roku studiów należy realizować praktyki studenckie?

Praktyki studenckie można zacząć już na pierwszym roku studiów licencjackich,
czyli już nawet 1-go października.

 

 1. Czy studenci zaoczni także muszą odbyć praktyki?

Tak, gdyż reguluje to regulamin studiów.

 

 1. Pracuję/posiadam własną firmę. Czy można pracę zawodową zaliczyć na poczet praktyk?

Istnieje taka możliwość, lecz zależy to od wykonywanego zawodu i rodzaju pracy. Zawsze można dodatkowo przeprowadzić w firmie projekt związany z profilem studiów. W każdym przypadku kontakt z koordynatorem ds. praktyk IBiDW jest wskazany.

 

 

 1. Czy mogę rozliczyć i tym samym zaliczyć praktyki po obronie pracy licencjackiej?

Nie. Praktyki są integralną częścią procesu kształcenia w IBiDW. Bez ich zaliczenia nie ma możliwości uzyskania absolutorium i tym samym nie można przystąpić do obrony pracy licencjackiej. USOSweb nie dopuści do obrony poprzez zablokowanie procedury przygotowawczej.

 

 1. Do kiedy najpóźniej można dostarczyć dokumenty celem rozliczenia praktyk w danym roku akademickim?

Do końca sesji poprawkowej w danym roku akademickim, wcześniej zapisawszy się na kurs. 

                                      koordynator d/s studenckich dr Joanna Guzik

REJESTRACJA NA PRAKTYKI STUDENCKIE  ROK AKAD. 2016/17

 

STUDENCI STUDIÓW I STOPNIA – STUDIA STACJONARNE I STUDIA NIESTACJONARNE

 

Termin rejestracji na praktyki:

I tura: od 23.11.2016 - godz. 20:00 do 25.09.2017 godz. 23:59

 

Szanowni Państwo,

 

Rejestracja na praktyki trwa prawie cały rok – student studiów I stopnia MA OBOWIĄZEK zaliczyć praktyki przed obrona pracy dyplomowej (w ciągu 3 lat).

Na praktyki studenckie w USOS’ie powinien zarejestrować się dopiero ten student, który faktycznie zrealizował już gdzieś 60 godzin praktyk i pozostaje mu tylko dopełnić formalności, aby je zaliczyć.

 

Proszę pamiętać, że osoby, które zarejestrowały się na praktyki muszą je podpiąć w USOS’ie (inaczej koordynator nie będzie miał możliwości wpisania zaliczenia) – natomiast nie ma potrzeby przynoszenia nowej deklaracji z praktykami studenckimi.

 

BARDZO PROSZĘ, ABY DO REJESTRACJI NIE ZGŁASZALI SIĘ STUDENCI, KTÓRZY NIE MAJA JESZCZE ZREALIZOWANYCH PRAKTYK.

STUDENCI III ROKU – BRAK ZALICZENIA Z PRAKTYK STUDENCKICH W USOSIE UNIEMOŻLIWIA TERMINOWĄ OBRONĘ – PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ ZWŁASZCZA POD KONIEC ROKU – PROSZĘ O TERMINOWE DOPEŁNIANIE WSZELKICH FORMALNOŚCI !

 

LISTA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

 • Puls Azji (Kraków)
 • Fundacja Court Watch Polska (Toruń)
 • Laboratorium Językowe KOTOKEN (Kraków)
 • Africae Deserta Project – Stowarzyszenie Współpracy Polsko – Marokańskiej (Goleszów)
 • Wydawnictwo Koobe (Kraków)
 • Bohan (Kęty)

 

 

Data opublikowania: 01.12.2016
Osoba publikująca: Agnieszka Mielczarska