harmonogramy

Harmonogram - semestr zimowy 2017/2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - I SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW  SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE)  W JĘZYKU POLSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·       wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia) wpisanych na studia na rok 2017/18 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)

·       studentów KPSC odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 04.09.2017 godz. 18.00 - 14.09.2017 godz. 23.00
II tura: 18.09.2017 godz. 18:00 - 22.09.2017 godz. 23:00
III tura: 25.09.2017 godz. 18:00 - 29.09.2017 godz. 23:59

 

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

Podczas 2 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy

 

Podczas 3 tury: - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się na kursów fakultatywnych – tura ta powinna być potrzebna osobom, które w późniejszym terminie zaczęły się rejestrować. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

 

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów. Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być podpięte najpóźniej do dnia 5 października 2017 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – musza się liczyć  z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2017/18

Prosimy o przemyślane decyzje. 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - I SEMESTR ROKU AKAD. 2017/ 2018

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W IBiDW  SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE (MONOGRAFICZNE) W JĘZYKU ANGIELSKIM

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kursy fakultatywne dla uprawnionych studentów:

·           wszystkich studentów studiów stacjonarnych uczących się w IBiDW -
(poza studentami I roku st. stacjonarnych spec. studia dalekowschodnie i st. bliskowschodnie I stopnia) wpisanych na studia na rok 2017/18 (tj. rozliczonych w systemie USOS z roku poprzedniego!!!)

·           Studentów KPSC

  • Studentów programu ERASMUS odbędą się w następujących terminach:

 

Terminy rejestracji:

I tura: 04.09.2017 godz. 18.30 - 22.09.2017 godz. 23.00
II tura: 25.09.2017 godz. 18:30 - 29.09.2017 godz. 23:59

 

Podczas 1 tury – wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych.

 

Podczas 2 tury  - wszyscy uprawnieni studenci będą mieć możliwość samodzielnego zarejestrowania się i wyrejestrowywania się z kursów fakultatywnych. Podczas 2 tury otwarta będzie wyłącznie rejestracja na przedmioty, dla których nie będzie wypełniony limit, bądź gdzie limity zostaną poszerzone. Uwaga, jeśli kurs zostanie zamknięty z powodu zbyt malej ilości studentów – osoby zapisane zostaną przez sekretariat zarejestrowane i będą musiały się zapisać na inne dostępne jeszcze kursy. Będą otwarte tylko niektóre przedmioty, na których nie został wypełniony limit.

 

Studenci wpisujący się na przedmiot przez rejestrację internetową zobowiązani są  do podpięcia tego przedmiotu, w dniu w którym się na niego wpisali.  Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.

Podczas wszystkich rejestracji studenci mogą się rejestrować i wyrejestrowywać z przedmiotów. Wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym muszą być poprawnie podpięte najpóźniej do dnia 22 października 2017 roku.

Nie ma możliwości rejestracji na przedmioty po w/w terminach. Nie będą rozpatrywane żadne podania dot. rejestracji na przedmioty monograficzne. Studenci, którzy nie zarejestrują się na wystarczającą ilość przedmiotów, bądź zapomną się wyrejestrować – musza się liczyć  z wszelkimi konsekwencjami tego faktu, bądź liczyć na rejestrację w semestrze letnim 2017/18

Prosimy o przemyślane decyzje. 

 

 

REGISTRATION FOR OPTIONAL COURSES

1st semester of the academic year 2017 / 2018

REGISTRATION FOR COURSES

IN THE INSTITUTE OF MIDDLE AND FAR EAST STUDIES

WINTER SEMESTER 2017 / 2018

 

OPTIONAL (MONOGRAPHIC) COURSES

IN ENGLISH

 

We kindly inform you that enrolment for optional courses for eligible students, i.e.:

  • all full-time students studying in the Institute of Middle and Far East Studies

(apart from 1st year students of full-time studies, specialization of Far East Studies and Middle East Studies, first degree), enrolled for studies in the academic year 2017 / 2018 (i.e. settled in the USOS system from the previous year!!!)

  • students of the Centre for Comparative Studies of Civilisation
  • students of the ERASMUS Programme

 

will be held on the following dates:

Registration deadlines:

First round:  from 04.09.2017 hrs 18:30 till 22.09.2017 hrs 23:00

Second round:  from 25.09.2017 hrs 18:30 till 29.09.2017 hrs 23:59

 

During the first round – all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses.

 

During the second round - all eligible students will be able to enrol themselves as well as to deregister themselves from optional courses. During the second round the registration will be opened only for courses for which the limit will not be completed or where limits will be extended. Note: if the course is closed due to the low number of students, the enrolled students will be registered by the secretariat and will have to enrol in other available courses.

Only certain courses, for which the limit has not been completed, will be opened.

Students enrolling for the course via online registration are obliged to attach this course on the date on which they enrolled themselves for it. Students who do not attach the course will automatically be deregistered from it on the next data migration.

During all enrolments students may register themselves for courses as well as deregister themselves from courses. All classes carried out in the winter semester must be correctly attached not later than up to 22nd October 2017.

There is no possibility to enrol for courses after the above mentioned dates. Any applications for registration for monographic courses will not be considered.

Students who will not enrol for a sufficient number of courses or will forget to deregister, have to take into account all the consequences of this fact, or to count on registration in the summer semester 2017 / 2018.

Please, make well-thought-out decisions.

Opisy sal

  • IK - sala w Instytucie Konfucjusza - Radziwiłłowska 4; sala 103 - sala malinowa, sala 104, sala 7;
  • sale przy Gronostajowej 3: 129, 146, 153 (I piętro), 025, 0.37, 0.38, 0.48, 0.49 (parter);
  • sale przy Gronostajowej 5 (budynek tzw. mrówka): G.042, G.043
  • sale przy Gronostajowej 7: P.01; P.1.1; P.1.2, aula, 1.02, 103; 104, 1.1.2, 1.28, 2.06, 3.06,
  • sala przy ul. Łojasiewicza 4 (Wydział Matematyki i Informatyki): s. 004 - aula
  • sale przy ul. Łojasiewicza 11 (WYdział Fizyki) - s. A. 108 

Egzaminy semestr zimowy 2017/2018

 

 

nazwa przedmiotu

wykładowca

data egzaminu

godzina egzaminu

sala    

Religie Bliskiego i Dalekiego Wschodu ks. prof. dr hab. K. Koscielniak 29.01.2018 13.00-15.00 0.49
j. koreański poz 2 dr H. Lee 29.01.2018 10.00-12.00 s.048
An Introduction to the Korean Traditional Music dr H. Lee 29.01.2018 12.00-14.00 s. 048
The Social Changes of Korea reflected in the K-Pop Lyrics dr H. Lee 29.01.2018 14.15-16.15 s. 048
Korean Tradition in K-Drama 1 dr H. Lee 29.01.2018 16.15-18.15 s. 048
Historia krajów muzułmańskich ks. prof. dr hab. K. Koscielniak 30.01.2018 13.00-15.00 0.49
         
Socjologia Bliskiego i Dalekiego Wschodu dr J. Wardęga 01.02.02018 13.00-14.30 P.0.1.1
         
         
         

 

SESJA POPRAWKOWA W ROKU AKAD. 2017/18

nazwa przedmiotu wykładowca data egzaminu godzina egzaminu sala