Harmonogramy - podyplomowe

Studia podyplomowe "Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka"

Unikalne, nowe studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka

Zostało kilka miejsc w drugim naborze od 25 września! 

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Terminy: 2 semestry od października 2017 roku.
Zjazdy mniej więcej raz w miesiącu w soboty (od 10:00 do 19:00) i niedziele (od 9:00 do 18:00). 
Terminy zjazdów w I semestrze:

 • 21.10-22.10.2017
 • 04.11-05.11.2017
 • 18.11-19.11.2017
 • 02.12-03.12.2017
 • 13.01-14.01.2018

 

Sekretariat studiów podyplomowych otwarty w terminach zjazdów w sobotę lub niedzielę (studenci są informowani mailowo o dokładnym terminie) wgodzinach 13.15-14.00 pokój 038 Gronostajowa 3


Prowadzenie: wykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pracownicy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci i biznesmeni z doświadczeniem na rynku chińskim

Dodatkowa rekrutacja w II naborze: od poniedziałku 25 września 2017 od godz. 12:00 do 9 października do godz. 12:00. Liczba miejsc jest ograniczona, a obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na studia w II naborze : zostaną podane w mejlach rozsyłanych do zarejestrowanych kandydatów

Koszt: całkowity koszt 6000 zł. Studia są dofinansowane, więc w roku akad. 2017/2018 koszt dla studenta: 1800 zł za rok!

Bloki tematyczne: język chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

W pierwszym semestrze odbędą się następujące zajęcia:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie 
 • prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak: Mozaika religijna Chin
 • dr hab. Dominik Mierzejewski: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów 
 • dr hab. Ewa Trojnar: Chiny w światowej gospodarce
 • dr Marcin Grabowski: Chiny w stosunkach międzynarodowych
 • dr Marcin Jacoby: Cywilizacja i kultura Chin
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin
 • dr Rafał Kwieciński: System polityczny ChRL
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność
 • mgr Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach  
 • mgr Li Xiangdong: Chiński początkujący
 • mgr Wang Yan: Chiński biznesowy

Harmonogram do pobrania tutaj [kolejność zajęć może ulec zmianom w przypadku niespodziewanych okoliczności]

W drugim semestrze zaplanowano:

 • prof. dr hab. Adam Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny
 • dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji
 • dr hab. Ewa Trojnar: Bezpieczeństwo Chin
 • dr Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin
 • dr Michał Lubina: Potencjał turystyczny Chin
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego
 • mgr Michał Kłaczyński: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach 
 • mgr Han Xinzhong: Współpraca z chińskimi mediami
 • mgr Li Zhengyong: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej
 • mgr Radosław Pyffel: Negocjacje w Chinach - warsztaty
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem - warsztaty
 • Różni goście: Polskie doświadczenia w chińskim biznesie
 • Warsztaty z chińskiego savoir-vivre
 • mgr Li Xiangdong: Chiński początkujący
 • mgr Wang Yan: Chiński biznesowy

 

Zapisy poprzez portal Elektronicznej rejestracji kandydatów UJ.