Wydarzenia

miniatura do artykułu 26-27 maja: zaproszenie na konferencję 26-27 maja: zaproszenie na konferencję "The Mosaic of the Contemporary Arab World"
Zapraszamy na organizowaną przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz Bliskowschodnie Koło Naukowe konferencję "The Mosaic of the Contemporary Arab World", która odbędzie się 26 (część główna) i 27 (część studencko-doktorancka) maja. Będzie ona okazją do refleksji nad regionalną i międzynarodową dynamiką i percepcją rozgrywających się na naszych oczach konfliktów zbrojnych, a także nad ich politycznymi i społecznymi skutkami. Chcemy zastanowić się nad zagadnieniem stabilności i przyszłości systemów politycznych i struktur społecznych na Bliskim Wschodzie. Zapytać przy tym o międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka i stan procesów demokratyzacyjnych w wymiarze regionalnym. Jednocześnie naszą uwagę kierujemy na czynnik religijny, stawiając zasadnicze pytanie, czy uzyska on większy niż dziś wpływ na dalszy rozwój wydarzeń? Interesują nas także globalne i lokalne trendy pojawiające się w kulturze, szczególnie popularnej, Orientu i jej odrębność od innych kultur. Konferencja została pomyślana jako platforma, na której spotkają się badacze regionu reprezentujący różne perspektywy badawcze. Mamy nadzieję, że pozwoli to w lepszy sposób opisać tytułową mozaikowość świata arabskiego. Rada Naukowa prof. Reem Bassiouney prof. dr hab. Janusz Danecki prof. dr hab. Marek Dziekan prof. dr hab. Adam Jelonek prof. dr hab. Przemysław Turek... »