Wydarzenia

miniatura do artykułu Nie tylko Chiny, Japonia i Korea… Nowe propozycje na studiach azjatyckich Nie tylko Chiny, Japonia i Korea… Nowe propozycje na studiach azjatyckich
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu otwiera nowe moduły studiów. Poznajcie nasze propozycje i dowiedźcie się, co to są studia azjatyckie – najlepsze studia z pogranicza nauk społecznych i nauk humanistycznych w Polsce! Azja Południowo-Wschodnia Studia azjatyckie moduł Azja Południowo-Wschodnia są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania języków Bahasa Indonesia lub języka wietnamskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Południowo-Wschodniej, w więc: Birmy, Brunei, Filipin, Indonezji, Kambodży, Laosu, Malezji, Singapuru, Tajlandii oraz Wietnamu. W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Program specjalności oraz modułów realizowany jest od pierwszego semestru. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Azji Południowo-Wschodniej w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka Bahasa Indonesia oraz języka wietnamskiego w wymiarze 480 godzin. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej analizy zjawisk społecznych oraz podejmowania działań w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu Azji Południowo-Wschodniej. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę jego społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów kulturowych, politycznych i gospodarczych. Szczegóły znajdują się tutaj (http://www.orient.uj.edu.pl/dla-kandydatow/studia-dalekowschodnie/i-stopnia-stacjonarne-azja-poludniowo-wschodnia). Azja Centralna Studia azjatyckie moduł Azja Centralna są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania tu języków chińskiego i rosyjskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Centralnej, a więc: Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu. W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Program specjalności oraz modułów realizowany jest od pierwszego semestru. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Azji Centralnej w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego, w wymiarze 480 godzin. Szczegóły znajdują się tutaj (http://www.orient.uj.edu.pl/dla-kandydatow/studia-dalekowschodnie/i-stopnia-stacjonarne-azja-centralna).... »