Studia dalekowschodnie I stopień stacjonarne - moduł Azja Centralna

Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Uzbekistan czekają na odkrycie!

W Polsce, społeczeństwo szybciej odczuwa pewne rzeczy niż elity, a w przypadku Azji jest to bardzo zauważalne. Naszym elitom zabrało naprawdę dużo czasu dostrzeżenie, że Azja jest bardzo ważna. Wystarczy tylko raz polecieć do Singapuru, do Pekinu czy do Seulu, żeby zrozumieć, gdzie jest przyszłość. Po raz pierwszy od 200 lat świat nie jest zachodni, świat jest już na Pacyfiku między Azją a Stanami Zjednoczonymi. Polski uczeń chodząc do szkoły o Azji dowiaduje się bardzo mało, więc choćby dla samego funkcjonowania we współczesnym świecie, zdominowanym przez Azję, warto przyjść na studia do nas. Specjaliści z obszarów azjatyckich będą poszukiwani na rynku pracy, a pracować będą mogli w służbie publicznej, w biznesie, w turystyce.  Zmiany w stosunkach międzynarodowych powodują, że coraz bardziej potrzebni są specjaliści, którzy mają wiedzę nie tylko o Chnach czy Japonii, ale również na krajach Azji Środkowej: Kazachstanie, Kirgistanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. Studia na module Azja Centralna mają na celu wykształcić takich właśnie specjalistów.

Obszar Azji Centralnej jest nam bliski kulturowo. Polacy są rozpoznawani, nie roztrwoniliśmy tam całego dziedzictwa PRL-u. Mamy dobre relacje, szczególnie z Kazachstanem, który ostatnio zniósł wizy, jak również z Uzbekistanem. Interesować nas powinny również pozostałe państwa regionu, czyli Kirgistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Polska dobrze się tam kojarzy, co jest szansą dla rozwoju biznesu, ale trzeba znać specyfikę tych krajów, trzeba umieć mówić po rosyjsku, a miedzy innymi tego będziemy uczyć na studiach na Uniwersytecie. Azja Środkowa jest taką najbliższą Azją dla Polski i to zarówno biznesowo, kulturowo, turystycznie, a to się będzie tylko rozwijało. Za kilka lat będą potrzebni specjaliści od innych obszarów Azji, a nie tylko od Chin czy Korei.

Zresztą to właśnie dynamiczny rozwój Chin wiąże się z atrakcyjnością Azji Środkowej. Chiny wychodząc do świata pod atrakcyjną i chwytliwą nazwą „Nowego Jedwabnego Szlaku” (mającego biegnąć właśnie przez Azję Środkową) tworzą nową rzeczywistość globalną, na którą musimy być przygotowani i ją wykorzystać. Rozwijająca się Azja Środkowa to wielka szansa dla polskich firm na wejście na tamten rynek, a dla specjalistów od regionu na znalezienie pracy. My ich przygotujemy do tego, przekazując wiedzę o regionie oraz ucząc rosyjskiego i chińskiego

Opis programu modułu Azja Centralna

Studia wyróżnione w 2016 roku certyfikatem Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Studia z przyszłością"

Studia azjatyckie moduł Azja Centralna są niezwykle oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania tu języków chińskiego i rosyjskiego wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Centralnej.

W ramach studiów realizowany jest program nauczania, na który składają się przedmioty określające kierunek studiów: studia azjatyckie i specjalność: studia dalekowschodnie. Program specjalności oraz modułów realizowany jest od pierwszego semestru. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę zagadnień społecznych Azji Centralnej w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki. Istotnym elementem procesu kształcenia jest nauka języka chińskiego, w wymiarze 480 godzin.

Profil absolwenta modułu Azja Centralna

Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej problematyki współczesnej krajów regionu Azji Centralnej: Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej analizy zjawisk społecznych oraz podejmowania działań w obszarze kultury, polityki i gospodarek regionu. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę jego społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i ekonomii państw regionu. Zasadniczym celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów kulturowych, politycznych i gospodarczych

Zasady kwalifikacji na moduł Azja Centralna

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Limit przyjęć

Limit miejsc:                                                                                          20

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów:          15   

Ważne terminy

Rejestracja i wnoszenie opłat

 • Od 05.05.2018 (od godz. 12:00) do 25.06.2018 - Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
 • Od 05.05.2018 (od godz. 12:00) do 06.07.2018 - Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB.
 •  

Potwierdzenie rejestracji

 • do 28.06.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę międzynarodową (inną niż IB lub EB)
 • do 09.07.2018, do godz. 12:00 - kandydaci posiadający maturę polską (nową lub egzamin dojrzałości), jak również międzynarodową IB lub europejską EB.
 •  

Wprowadzanie do systemu ERK wyników matury oraz osią­gnięć w olimpia­dach i konkursach

do 09.07.2018, do godz. 2018
 
Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB): dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki maturalne należy dostarczyć do 02.07.2018, do godz, 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Zaświadczenia o posiadanych osiągnięciach w konkursach uprawniających do podjęcia studiów należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 
UWAGA: Kandydaci posiadający zaświadczenia o wynikach CEW z lat poprzednich oraz kandydaci spełniający warunki art. 44zzp ustawy o systemie oświaty: dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki należy dostarczyć do 09.07.2018, do godz. 12:00 do Działu Rekrutacji na Studia UJ.
 

Lista rankingowa

 • 13.07.2018
 •  

Wpisy na studia

 • od 16.07.2018 do 19.07.2018

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie:

Ewentualna 2 rekrutacja

 • od 20.07.2018 do 23.07.2018

Ewentualna 3 rekrutacja

 • od 24.07.2018 do 25.07.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach dwudniowych w następujących po sobie dniach roboczych.